Menu

Fuga elastyczna Mapei Ultracolor 112 Tytan 2Kg

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 29,99 zł 29.99
  ( 1 kg = 15,00 zł )
ilość szt.
Producent: MAPEI
Kod produktu: CHEMIK-FUGA-40

Opis

Fuga elastyczna Mapei Ultracolor 112 Tytan 2Kg

Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, odporna na powstawanie przebarwień i wykwitów, o właściwościach hydrofobowych z efektem perlenia DropEffect® oraz w technologii BioBlock®

 

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13888

Ultracolor Plus jest zaprawą cementową do spoinowania (CG) o podwyższonych parametrach (2) z właściwościami dodatkowymi - zmniejszoną absorpcją wody (W) oraz wysoką odpornością na ścieranie (A), typu i klasy CG2WA.

Zakres stosowania Fugi Mapei Ultracolor Plus

Spoinowanie wewnątrz i na zewnątrz, posadzek i ścian z każdego rodzaju płytek ceramicznych (monocottura, bicottura, gres porcelanowy, klinkier, itp.), terrakoty, kamienia naturalnego (marmuru, granitu, konglomeratów), mozaiki szklanej, mozaiki marmurowej, itp. Przykłady zastosowań

• Spoinowanie podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych w miejscach o dużym natężeniu ruchu (lotniska, centra handlowe, restauracje, bary, itp.).

• Spoinowanie podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych w pomieszczeniach mieszkalnych (hotele, domy prywatne, itp.), w tym spoinowanie posadzek ceramicznych i kamiennych z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.

• Spoinowanie okładzin ceramicznych na elewacjach zewnętrznych, na balkonach, tarasach oraz w pomieszczeniach mokrych i basenach.

 

Właściwości techniczne Fugi Mapei Ultracolor Plus

Ultracolor Plus jest zaprawą do spoinowania, składającą się ze specjalnych spoiw hydraulicznych odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, polimerów, dodatków hydrofobowych, cząsteczek organicznych i pigmentów

W Ultracolor Plus zastosowano technologię Ultracolor, opartą na specjalnym spoiwie cementowym ulegającym samohydratacji, które zapewnia doskonałą jednorodność kolorów, oraz dodatkowo wzmocniono ją dwiema nowatorskimi technologiami MAPEI: BioBlock® i DropEffect®. Technologia BioBlock® polega na zastosowaniu specjalnych cząsteczek pochodzenia organicznego, które rozkładając się równomiernie w mikrostrukturze fugi uniemożliwiają tworzenie się mikroorganizmów odpowiedzialnych za powstawanie pleśni. Technologia DropEffect® z efektem synergicznym redukuje znacznie wchłanianie wody przez powierzchnię fugi, powodując efekt perlenia. Ultracolor Plus po wymieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach oraz przy prawidłowym zastosowaniu, staje się zaprawą do spoinowania o następujących cechach:

• wysoka hydrofobowość oraz efekt perlenia;

• jednolite kolory, brak przebarwień i wykwitów. Z analiz pod mikroskopem elektronowym (SEM) wynika, że w porównaniu z tradycyjną zaprawą do spoinowania na bazie cementu portlandzkiego, specjalne cementy zastosowane w Ultracolor Plus podczas procesu hydratacji nie wytwarzają kryształów wodorotlenku wapnia (wapno z hydrolizy), powodującego wykwity podczas procesu hydratacji;

• kolory odporne na promienie ultrafioletowe i na czynniki atmosferyczne;

• krótki okres oczekiwania przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni i możliwość łatwego jej wykończenia;

• możliwość obciążania posadzek ruchem pieszym i pełnego obciążania po bardzo krótkim czasie;

• powierzchnia końcowa jest gładka i jednolita, łatwa do utrzymania w czystości charakteryzuje się zmniejszoną absorpcją wody;

• praktycznie bezskurczowe wiązanie redukujące do minimum tworzenie się rys i pęknięć;

• wysoka trwałość dzięki doskonałej odporności na ścieranie oraz wysokiej wytrzymałości na ściskanie i zginanie - również po cyklach zamrażania/rozmrażania.

• dobra odporność na kwasy o pH > 3.

ZALECENIA

• Ultracolor Plus nie zawiera cementu portlandzkiego i nie może być mieszany z gipsem i innymi spoiwami hydraulicznymi.

• Nie należy dodawać wody do zaprawy, która zaczęła wiązać.

• Nigdy nie mieszać Ultracolor Plus ze słoną lub brudną wodą.

• Przed zmieszaniem Ultracolor Plus z wodą kilkakrotnie, energicznie potrząsnąć oryginalnie zamkniętym opakowaniem.

• Do zmywania i profilowania używać wilgotnej ale nie mokrej gąbki (najlepiej celulozowej), w celu uniknięcia powstawania przebarwień na powierzchni spoiny, które mogą być spowodowane pozostawianiem nadmiaru wody na jej powierzchni.

• Nie przystępować do zmywania i profilowania, kiedy spoina jest zbyt świeża.

• Produkt powinien być stosowany w temperaturze pomiędzy +5°C a +35°C.

• Aby uniknąć wykwitów na powierzchni fugi i płytek, spoinowanie należy wykonać wyłącznie na odpowiednio wysezonowanych i suchych podłożach; w przypadku, gdy istnieje ryzyko zawilgocenia podłoża, należy przed montażem i spoinowaniem okładziny ceramicznej zastosować odpowiednie hydroizolacje.

• Aby uniknąć przebarwień wykonanych fug, nie zaleca się posypywania wypełnionych spoin suchym proszkiem Ultracolor Plus.

• W miejscach gdzie wymagana jest odporność chemiczna, stosować odpowiednie, kwasoodporne, epoksydowe zaprawy do spoinowania z linii Kerapoxy.

• Złącza dylatacyjne i spoiny ruchome ścian i podłóg (np. połączenia ściana-podłoga, ściana-ściana) nie powinny być wypełniane zaprawą Ultracolor Plus. Należy stosować odpowiednie trwale elastyczne masy MAPEI.

• Ze względu na to, że powierzchnia niektórych płytek lub kamienia naturalnego może być porowata i chłonna, zaleca się wykonanie próby w celu sprawdzenia możliwości czyszczenia lub, jeżeli okaże się to konieczne, zaleca się zastosowanie środków ochronnych na powierzchnię płytek, w celu zapobieżenia wnikaniu fugi w pory płytki.

• Jeżeli do czyszczenia fug stosowany jest preparat czyszczący na bazie kwasu, zaleca się wcześniejsze wykonanie próby w celu sprawdzenia jego wpływu na kolor fugi. Zawsze należy upewnić się, że spoina została po czyszczeniu dokładnie przemyta wodą, tak aby nie pozostały na niej ślady preparatu czyszczącego.

• W przypadku czyszczenia powierzchni przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych zwracać uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości lancy od czyszczonej powierzchni oraz dobór właściwego ciśnienia wody

Wytyczne stosowania Fugi Mapei Ultracolor Plus

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem spoinowania należy upewnić się, że zaprawa klejowa, na którą zostały przyklejone płytki jest całkowicie wyschnięta i czy zostały zachowane wszystkie czasy zalecane przez kartę techniczną produktu. Spoiny muszą być oczyszczone, odkurzone i mieć głębokość odpowiadającą co najmniej 2/3 grubości płytki. Klej lub zaprawa, które ewentualnie wypłynęły na powierzchnię płytek podczas ich układania, muszą zostać usunięte kiedy są jeszcze świeże. W przypadku płytek bardzo chłonnych szczeliny pomiędzy płytkami należy przed spoinowaniem zwilżyć czystą wodą. Unikać aplikacji w czasie silnego nasłonecznienia i wiatru ze względu na ryzyko zbyt gwałtownego schnięcia zaprawy w następstwie czego może dojść do uszkodzenie spoiny. Przygotowanie zaprawy Wsypać Ultracolor Plus cały czas mieszając, do czystego pojemnika (bez śladów rdzy) z czystą wodą w ilości 21-24,5% w stosunku do masy fugi, w zależności od koloru. Mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (w celu uniknięcia napowietrzenia zaprawy) do otrzymania jednolitej masy bez grudek. Pozostawić na 2-3 minuty, a następnie ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa powinna być wykorzystana w ciągu 35-40 minut.

Spoinowanie

Przygotowaną zaprawę Ultracolor Plus należy dokładnie wprowadzić w szczeliny za pomocą gumowej pacy bądź rakli, przesuwając po przekątnej do szczelin, zwracając uwagę, aby nie pozostawiać wolnych przestrzeni i różnic poziomów. Przeciągając pacą po przekątnej zebrać nadmiar Ultracolor Plus z powierzchni płytek, dopóki zaprawa jest jeszcze świeża.

Profilowanie

Gdy zaprawa traci plastyczność i staje się matowa (zwykle po 15-30 minutach), pozostałości zaprawy należy usuwać z powierzchni płytek twardą, zwilżoną gąbką (np. gąbką MAPEI), zawsze w kierunku po przekątnej w stosunku do spoin. Często płukać gąbkę, stosując dwa różne pojemniki z wodą: jeden do usuwania nadmiaru zaprawy z gąbki i drugi do dokładnego przepłukania gąbki. Zacieranie może być także wykonywane mechanicznie za pomocą zacieraczki z filcowym dyskiem. Profilowanie można również wykonać, gdy produkt jest już częściowo utwardzony po 50-60 minutach, przecierając powierzchnię fug zwilżoną gąbką Scotch-Brite®, w celu wyrównania ich powierzchni. Czynność ta może być wykonana przy zastosowaniu zacieraczki mechanicznej z dyskiem typu Scotch-Brite®.

Jeżeli czyszczenie rozpocznie się zbyt wcześnie (gdy zaprawa jest jeszcze świeża), zaprawa może zostać wybrana ze spoin. W przypadku użycia zaprawy Ultracolor Plus w warunkach podwyższonych temperatur, nasłonecznienia, silnego wiatru, płytek o zwiększonej nasiąkliwości, zaleca się zwilżanie wykonanych fug po aplikacji, co kilka godzin. Pielęgnacja tego typu ma na celu (w szczególnych wypadkach opisanych powyżej) otrzymanie odpowiednich końcowych parametrów wytrzymałościowych. Ostateczne czyszczenie pozostałych na powierzchni płytek zabrudzeń (nalotu), wykonuje się czystą i suchą szmatką, po całkowitym związaniu i wyschnięciu fugi. Jeżeli po ostatecznym czyszczeniu powierzchnia płytek jest jeszcze zabrudzona z powodu niewłaściwej techniki nakładania, można zastosować czyszczenie chemiczne preparatem Keranet, przestrzegając czasów podanych w instrukcji (tzn. co najmniej 24 godziny po spoinowaniu). Keranet należy stosować tylko na powierzchniach odpornych na kwasy, nigdy na marmurze lub materiałach wapiennych wrażliwych na kwasy.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Posadzki mogą być obciążane ruchem pieszym po ok. 3 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzek wykonanych przy użyciu Ultracolor Plus jest możliwe po 24 godzinach. Baseny i zbiorniki mogą być wypełnione wodą po 48 godzinach od zakończenia spoinowania.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i ręce należy myć pod bieżąca wodą, kiedy zaprawa Ultracolor Plus jest jeszcze świeża.

ZUŻYCIE

Zużycie Ultracolor Plus zmienia się w zależności od rozmiarów spoiny, oraz formatu i grubości płytki. W tabeli podano niektóre przykłady zużycia w kg/m2.

OPAKOWANIA

Ultracolor Plus jest pakowany:

- opakowania 2kg

- opakowania 5kg

DOSTĘPNE KOLORY

Ultracolor Plus jest dostępny w gamie 43 kolorów

PRZECHOWYWANIE

Ultracolor Plus może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu. Po upływie tego czasu, czas wiązania zaprawy ulega wydłużeniu, nie ma to jednak wpływu na właściwości końcowe produktu.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. 

DZIŚ POLECAMY
PRIMACOL Samochodowy pochłaniacz wilgoci CARIN 250G
PRIMACOL Samochodowy pochłaniacz wilgoci CARIN 250G
10,99 zł
FLORINA Zestaw obiadowy Velvet 6/30
FLORINA Zestaw obiadowy Velvet 6/30
159,00 zł
szt.
HG Czyste Lustra i Szkło Płyn w Sprayu 500ml
HG Czyste Lustra i Szkło Płyn w Sprayu 500ml
15,99 zł
HG Czysta Łazienka Pianka w sprayu 500ml
HG Czysta Łazienka Pianka w sprayu 500ml
20,99 zł
VILEDA mop Ultramax Set
VILEDA mop Ultramax Set
99,99 zł
KonigHOFFER Szynkowar ze stali nierdzewnej 1,5L
KonigHOFFER Szynkowar ze stali nierdzewnej 1,5L
69,90 zł
BOTTI Wyciskarka wolnoobrotowa Silver Line 250W
BOTTI Wyciskarka wolnoobrotowa Silver Line 250W
349,00 zł
PUFAS Pleśniobójczy spray 500ml
PUFAS Pleśniobójczy spray 500ml
27,99 zł
szt.
KonigHOFFER Garnek wysoki Faro 10L stal nierdzewna
KonigHOFFER Garnek wysoki Faro 10L stal nierdzewna
109,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium