Menu
img
promocja majowa

 

Regulamin:

PROMOCJA MAJOWA PROMOCJA
REGULAMIN PROMOCJI „Majowa Promocja”

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem promocji jest Market Lobo Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu,
Czarnieckiego 12, 61-538 Poznań wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział KRS pod numerem 0000467954, NIP 7831702524, REGON 302482962, zwany dalej „Organizatorem”.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem https://lobo.pl/
Organizator nie przewiduje zamiany nagrody na inną lub otrzymania przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego.
W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).
Promocja trwa od 15 maja 2019 od godziny 17:00 do 26.05.2019 r. do godziny 24:00.

 

2. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której Uczestnik otrzymuje 1 sztukę WAŁEK MALARSKI 10CM Z UCHWYTEM, jeśli spełnione zostaną poniższe warunki:
-zamówienie zostanie złożone na produkty z kategori "Farby i Lakiery" za kwotę minimum 80zł brutto.

Do kwoty 80zł nie dolicza się kosztu dostawy, nie jest on brany pod uwagę w podsumowaniu.
W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.


3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Uczestnik Promocji jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji,
w szczególności jeżeli mimo spełnienia warunków określonych w Regulaminie Uczestnik Promocji nie otrzyma od Organizatora prezentu, o którym mowa w § 2 powyżej.
Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakupu:
- pisemnie na adres siedziby Organizatora; lub
- pocztą elektroniczną na adres: esklep@lobo.pl; lub
- poprzez formularz kontaktowy na stronie https://lobo.pl/pl/contact

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
Promocja trwa od 15 maja 2019 od godziny 17:00 do 26.05.2019 r. do godziny 24:00 lub do wyczerpania puli nagród.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium