Menu
img
Promocja Noworoczna

REGULAMIN PROMOCJI „Promocja Noworoczna”

 

 • 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji jest Market Lobo Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu,
  Czarnieckiego 12, 61-538 Poznań wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, VIII Wydział KRS pod numerem 0000467954, NIP 7831702524, REGON 302482962, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem https://lobo.pl/
 3. Organizator nie przewiduje zamiany nagrody na inną lub otrzymania przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).
 5. Promocja trwa od 28 grudnia 2018 do 28.02.2019 r.

 

 

 • 2. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

 

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu:
 • powyżej kwoty 250 zł brutto Uczestnik otrzymuje 1 sztukę DULUX FARBA TABLICOWA CZARNA MATOWA 0,25 L
 • powyżej kwoty 500 zł brutto Uczestnik otrzymuje 1 sztukę CZAJNIK ELEKTRYCZNY HENRY 1,8L INOX BOTTI
  Promocję ze sobą się nie łączą. Uczestnik dostaje jedną nagrodę z wyżej wymienionych produktów przy spełnieniu warunków Promocji.
 1. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
 2. Do kwot powyżej wymienionych nie dolicza się kosztu dostawy, nie jest on brany pod uwagę w podsumowaniu.
 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji,
  w szczególności jeżeli mimo spełnienia warunków określonych w Regulaminie Uczestnik Promocji nie otrzyma od Organizatora prezentu, o którym mowa w § 2 powyżej.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakupu:
  - pisemnie na adres siedziby Organizatora; lub
  - pocztą elektroniczną na adres: esklep@lobo.pl; lub
  - poprzez formularz kontaktowy na stronie https://lobo.pl/pl/contact

 

 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://lobo.pl/promocja-noworoczna .
 • Promocja trwa od dnia 28 grudnia 2018 roku do dnia 4 marca 2019 lub do wyczerpania puli nagród.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium